SLU-nyhet

Sveriges nya forskningsfartyg på Skansen och i Havets Hus

Publicerad: 05 mars 2020
En modell av forskningsfartyget Svea avtäcks av Skansenchefen John Brattmyhr och SLU:s vicerektor Kevin Bishop inför publik

Nu kan du se, och komma ombord på, Sveriges nya forskningsfartyg Svea på Skansen i Stockholm och Havets Hus i Lysekil. Det handlar om modeller på nästan en meter och en virtuell rundtur. I samband med att modellerna lämnades över till Skansen berättade forskare från SLU och SMHI om de nya möjligheter de fått med ett av världens modernaste, tystaste och miljövänligaste fartyg.

När Svea levererades sommaren 2019 var det 45 år sedan Sverige senast fick ett nytt oceangående forskningsfartyg. Det är därför få som har en bild av vad ett modernt forskningsfartyg faktiskt är. Hittills har över 1 500 personer kunnat besöka Svea på riktigt men den möjligheten är av naturliga skäl begränsad. Hon ska ju helst vara ute på havet och användas till forskning och miljöövervakning.

Besök bryggan, bastun och byssan

Med modeller på två populära besöksmål kan nu fler få reda på att fartyget finns och se hur det ser ut. Den virtuella rundturen, som är tillgänglig på en pekskärm, låter också besökarna se sig omkring inne i fartyget. Virtuellt kan du besöka ställen som av praktiska skäl inte går att visa vid ett hamnbesök. Maskinrummet är kanske den del av fartyget som flest frågar efter men varför inte kika in i fartygets kök – byssan – och i skeppsbastun? Du kan också passa på att ha bryggan för dig själv.

Strålkastare i stället för ficklampa

Hittills har sju expeditioner med Svea genomförts. Under ett seminarium på Baltic Sea Science Center på Skansen berättade Joakim Hjelm, forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser (SLU Aqua), om de stora förbättringar det nya fartyget innebär.

- Svea är som en stark strålkastare där vi tidigare haft en ficklampa, den akustiska förmågan ligger i forskningsfronten. Med ekolod kan vi studera marulkar och andra fiskar längst ned på botten, vi kan se vad som händer inne vid kusten och till exempel skilja dykande fåglar från fiskar och stim. I höstas hittade vi nya fiskarter som vi aldrig tidigare sett i våra vatten. Med Svea kan vi förstå vad det är som gör att de kommit hit nu.

- Vi kan också följa zooplankton och klimateffekter, inte minst genom att samarbeta med SMHI och ta del av data som de samlar in. På det sättet blir Svea också som en kristallkula som visar hur framtiden kan se ut.

Mångåriga mätserier och mikroskopiska plankton

Lars Arneborg är chef för SMHI:s oceanografiska avdelning. Vid samma seminarium berättade han om SMHI:s mångåriga dataserier och att man nu använder Svea en vecka varje månad för att mäta sådant som syre- och salthalter och förekomsten av plankton på olika djup.

För SMHI är ett automatiskt laboratorium för vattenanalyser, en så kallad Ferrybox, en ny källa till kunskap. Den mäter egenskaper i vattnet – som klorofyllhalter och mängden plankton – på några meters djup medan fartyget är på väg mellan olika provtagningspunkter. Förhoppningarna på det nya systemet är stora.

Lars Arneborg berättade också om alternativa framtidsscenarier för syrekoncentration vid Östersjöns botten. Förutom i det allra värsta alternativet, med kraftig klimateffekt och stora utsläpp av näringsämnen, kan vi förvänta oss en långsam förbättring. SMHI arbetar på att ytterligare förfina sina modeller, och då kommer de att kunna dra nytta av den nya kunskap de nu samlar in med Svea.

Akvarier, fiskar och många besökare

Havets Hus ligger i Lysekil som är Sveas hemmahamn. Havets Hus är inte bara ett av Bohusläns populäraste besöksmål, med 80 000 besökare om året, utan också en av få anläggningar i världen som återinplanterar hajar. Eftersom anläggningen också ligger bara ett stenkast från SLU:s havsfiskelaboratorium är det en naturlig plats att visa upp Svea på för nyfikna och engagerade besökare. Havets Hus byggdes ut och renoverades under 2019 så modellen av Sveriges modernaste forskningsfartyg har kommit på plats i helt rätt tid.

Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm öppnade i april 2019. Där möts besökarna av olika Östersjömiljöer, från den kustnära i bryggakvariet till stimfiskakvariets och rovfiskakvariets öppna hav och djupa bottnar. Den pedagogiska verksamheten och den vetenskapliga förankringen är viktiga delar av verksamheten. SLU står, tillsammans med Stockholms universitet, för den akademiska kunskap som förmedlas och SLU har dessutom samlat in större delen av fiskarna i akvarierna. Sedan öppnandet har man haft 500 000 besökare, under 2020 siktar man på att få besök av 500 skolklasser, och det finns nog ingen plats där Svea kan möta så många besökare. Extra passande då att SLU Aqua kommer att använda Svea bland annat för att samla in nya fiskar till Skansens Östersjöakvarier.


Kontaktinformation