SLU-nyhet

SLU har ny vision och verksamhetsidé

Publicerad: 17 november 2020

SLU:s styrelse har på senaste styrelsemötet fattat beslut om ny vision och verksamhetsidé för SLU. Den nya visionen och verksamhetsidén börjar gälla direkt.

I samband med framtagning av ny strategi för SLU beslutade styrelsen att ta fram en ny vision och verksamhetsidé. De nya lydelserna gäller direkt och tillsvidare. 

Vision

SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning

Verksamhetsidé

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet.

 

Sidansvarig: mw-red@slu.se