SLU-nyhet

IA testas som nytt system för incidentanmälan vid SLU

Publicerad: 19 juni 2019

Från 2 september kommer IA-systemet att användas för alla slags incidentrapporteringar.

I IA kan alla medarbetare och studenter enkelt rapportera olyckor, tillbud, incidenter, avvikelser och förbättringsförslag inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet, via dator, iPad eller app i ett och samma system.

Det arbetas nu intensivt inför införandet, och systemet kommer i samband med terminsstart att finnas på plats bakom "När något hänt" på medarbetar- och studentwebbarnas startsidor.

Testmejl skickas ut under sommaren

Med start nu och över sommaren kommer systemet att testas av inför idrifttagningen och då kan det hända att du får ett mail med avsändaren
"IA <noreplyIA@afaforsakring.se>"
. Det är automatgenererade mail som kommer att skickas ut till dig som har en roll i ett ärende, t.ex. som ansvarig chef eller skyddsombud.

Om du tillhör dem som får ett sådant mail och redan nu vill testa systemet så är du välkommen att kontakta projektgruppen (se nedan) för inloggningsuppgifter. Är dina tankar upptagna av semester eller av ett fulltecknat arbetsschema så ber vi dig bortse från mailet och kasta det. Då är du istället välkommen att ta del av system och e-learning under senare halvan av augusti, då mer info kommer.

Chefer, skyddsombud och andra funktionsansvariga kommer på samma sätt som idag att ha ett ansvar för att åtgärda och följa upp inrapporterade händelser, men kommer då att få ett bra verktyg som ska underlätta arbetet att hålla koll på egna ärenden. Under augusti kommer länkar till systemet och e-utbildningar att göras tillgängliga.

Kontaktpersoner i projektgruppen för IA

Vill du veta mer om projektet så är du välkommen att kontakta oss i projektgruppen:

Agneta Höjdestrand, agneta.hojdestrand@slu.se, projektledare
Fanný Jónsdóttir, fanny.jonsdottir@slu.se, IT-projektledare
Mats Svensson, mats.svensson@slu.se, projektmedlem


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se