SLU-nyhet

Vaartoes stipendium till SLU-student

Publicerad: 07 mars 2019
Agnes Grönvall. Foto.

Agnes Grönvall, masterstudent vid SLU, har av Vaartoe - Centrum för samisk forskning  tilldelats ett stipendium för sin masteruppsats om den samiska gränsöverskridande renskötseln.

Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet delar varje år ut Stipendier till forskning om gränsöverskridande renskötsel och samepolitiskt författarskap.

Agnes Grönvall, studerande på masterprogrammet i miljökommunikation, har tilldelats Vaartoes studentstipendium 2019 för sin masteruppsats Governing orders at odds in Sápmi – assessing governability in transborder reindeer herding with help of social impact assessment. Grönvall har utfört en stor del av sitt arbete under Saarivuomas kalvmärkning i Altevatn, Norge.

Från motivering till priset:

Hennes uppsats bygger på ett gediget fältarbete med intervjuer, deltagandeobservationer och dokumenterade samtal med samebyns medlemmar, som också haft möjlighet att ge återkoppling på hennes resultat innan uppsatsen färdigställdes.

Agnes Grönvall har genom sin uppsats bidragit till ökad förståelse av den gränsöverskridande renskötseln och dess förutsättningar. Genom grundligt fältarbete, ett reflexivt förhållningssätt och en välskriven uppsats har Grönvall visat att hon på ett förtjänstfullt sätt uppfyllt målen.

Prisutdelningen skedde den 8 mars kl 12:00 i samband med Kultur på campus lunchkonsert vid Umeå universitet. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se