SLU-nyhet

Uppsatsstipendium till innovativt studentarbete

Publicerad: 08 juni 2018
jordbruksteatern.jpg

Ett av årets uppsatsstipendium tilldelades Oskar Mellegård och Henrik Lizell för deras gemensamma examensarbete på landskapsarkitektprogrammet vid Ultuna: JORDBRUKSTEATERN: från jordbruket till människan.

Tisdag 5 juni delades Uppsala kommuns uppsatsstipendium 2017/2018 ut på Walmstedtska gården i Uppsala. Utdelare var kommunalråd Marlene Burwick. På plats fanns också representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott, stadsdirektören och representanter från de båda universiteten.

Ur motiveringen för tilldelningen av priset: "Detta är ett mycket relevant och innovativt arbete, sett till samhällets utmaningar i samband med hållbar stadsutveckling, inte minst för Uppsala kommun. Dilemmat med förtätning och mindre marktillgång för publika ändamål löses elegant genom att göra marken direkt utanför staden tillgänglig, trots att den består av jordbruksmark, som av tradition är otillgänglig. Med en innovativ kombination av metoder har man jobbat fram en gestaltning som övertygar och är anpassningsbar till ett verkligt scenario. Att man med sitt förslag tagit pris i en designtävling vittnar om förslagets innovativa höjd och praktiska tillämpbarhet. En trevlig och välskriven uppsats!"

Oskar Mellegårds och Henrik Lizells examensarbete kan läsas här

Fakta:

Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. 

Uppsatsen kan behandla samhällsvetenskapliga eller teknisk-naturvetenskapliga frågor inom miljö, pedagogik eller socialmedicin. Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för delaktighet och demokratisk förankring.

Två av stipendierna går till författare av uppsatser som handlar om hur samhället kan minska utsläppet av växthusgaser eller anpassas till ett förändrat klimat.

Läs mer på Uppsala Kommuns webbsida


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se