SLU-nyhet

Uppsatsstipendium till studentarbete om mikroparker

Publicerad: 08 juni 2018
mariawalter.jpg

Uppsala kommun har tilldelat Maria Walter, studerande på landskapsarkitektprogrammet Ultuna, ett av årets uppsatsstipendier för hennes kandidatarbete om mikroparker och förtätning.

Tisdag 5 juni 2018 delades Uppsala kommuns uppsatsstipendium 2017/2018 ut på Walmstedtska gården i Uppsala. Utdelare var kommunalråd Marlene Burwick. På plats fanns också representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott, stadsdirektören och representanter från de båda universiteten.

Ur motiveringen för tilldelandet av priset: "En välskriven kandidatuppsats med tydlig disposition. Syftet anges i två steg; först att definiera begreppet mikroparker och sedan analysera tillämpningar. Uppsatsen baseras på ett rikt material som presenteras på ett överskådligt sätt".

Du kan läsa Maria Walters uppsats här:  Mikroparken: en inkluderande plats i den täta staden .

Fakta:

Kommunen delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. 

Uppsatsen kan behandla samhällsvetenskapliga eller teknisk-naturvetenskapliga frågor inom miljö, pedagogik eller socialmedicin. Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för delaktighet och demokratisk förankring.

Två av stipendierna går till författare av uppsatser som handlar om hur samhället kan minska utsläppet av växthusgaser eller anpassas till ett förändrat klimat.

Läs mer på Uppsala kommuns webbsida


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se