SLU-nyhet

Uppsatsstipendium till studentarbete om analys- och planeringsmetoden ROS

Publicerad: 08 juni 2018
gerda_ebba.jpg

Ett av årets uppsatsstipendier från Uppsala kommun har tilldelats Ebba Johansson och Gerda Peterson för deras gemensamma examensarbete "Ris och ROS i Årike Fyris: En utveckling och visualisering av metoden ROS för upplevelserika stadsnära naturområden".

Tisdag 5 juni delades Uppsala kommuns uppsatsstipendium 2017/2018 ut på Walmstedtska gården i Uppsala. Utdelare var kommunalråd Marlene Burwick. På plats fanns också representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott, stadsdirektören och representanter från de båda universiteten

Ur motiveringen för tilldelandet av priset: "En mycket gedigen uppsats som både kan läsas som metodhandbok och som fallbeskrivning av Årike Fyris, vilket anges i en läsanvisning. Förutom välskriven text finns gott om tydliga kartor, figurer och tabeller. Dessutom inleds uppsatsen med en några sidor lång sammanfattning på engelska, vilket hjälper läsaren att få en snabb överblick".

Ebbas och Gerdas studentarbete finns att läsa här Ris och ROS i Årike Fyris: En utveckling och visualisering av metoden ROS för upplevelserika stadsnära naturområden

Fakta:

Varje år delar Uppsala kommun ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. 

Uppsatsen kan behandla samhällsvetenskapliga eller teknisk-naturvetenskapliga frågor inom miljö, pedagogik eller socialmedicin. Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för delaktighet och demokratisk förankring.

Två av stipendierna går till författare av uppsatser som handlar om hur samhället kan minska utsläppet av växthusgaser eller anpassas till ett förändrat klimat.

Läs mer på Uppsala kommuns webbsida


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se