SLU-nyhet

Hjälpreda för enkel säkerhets- och utrymningsgenomgång

Publicerad: 25 april 2018

En SLU-gemensam enkel säkerhets- och utrymningsinformation på svenska och engelska till SLU:s utbildningslokaler avsedd för lärare, föreläsare, tentavakter mm. har tagits fram.

Avsikten är att varje utbildningslokal, föreläsningssal och liknande ska ha en dubbelsidig, tvåspråkig inplastad instruktion som ska gås igenom av föreläsaren motsvarande för att en säker- och effektiv utrymning till en återsamlingsplats utomhus ska kunna ske.

Instruktionen avses ingå i förberedelserna för alla som startar ett nytt utbildningspass, föreläsning, tenta eller motsvarande.