SLU-nyhet

Behöver rådgivningsbranschen en revolution?

Publicerad: 05 februari 2018
JennyHockert.jpg

I sin doktorsavhandling tar Jenny Höckert upp en brännande fråga för lantbrukets rådgivarkår.

I sin doktorsavhandling i miljökommunikation Sharing lifeworlds and creating collaborative cultures ifrågasätter Jenny Höckert rådgivningens strukturer. 

Lantbrukarens roll och arbete har förändrats drastiskt under 30 år. Idag står lantbrukaren med utmaningen att utveckla sin gård för att klara ett hållbart brukande. Men rådgivningen är fortfarande inriktad på lönsamhet, det är lättare att prata pengar i stället för metoder. 

Rådgivaren bör inte bara förmedla kunskap, utan också ha utrymme för att lära känna och känna in lantbrukarens perspektiv, för att båda parter ska nå ett lärande. Men rådgivningsranschen är tungrodd, säger Jenny, här behövs ett tydligt och modigt ledarskap i rådgivningsbranschen som syftar till förändring istället för bevarande. 


Kontaktinformation
 

Per-Arne Klasson, närservicetekniker/miljörepresentant/ skyddsombud, per-arne.klasson@slu.se, 018-67 25 03

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se