SLU-nyhet

Välbesökt utbildningskonferens på campus Ultuna

Publicerad: 28 augusti 2017

Den 23-24 augusti arrangerade EPU årets interna utbildningskonferens på campus Ultuna med fokus på aktuella pedagogiska frågor. Omkring 120 lärare och andra utbildningsintresserade medarbetare deltog i konferensen.

Här kan du ta del av bilder från konferensen. Besök gärna webbsidan för utbildningskonferensen för mer information om programmet och de medverkande talarna.

Hur kan man använda spel som pedagogiskt verktyg? I den här workshopen fick deltagarna prova på Cohero, ett spel om ledarskap, roller, lärande och arbete i grupper.
Christofer Gradin Franzén har skapat spelet Cohero och han deltog i workshopen under utbildningskonferensen.
David Black-Schaffer höll en intressant och tankeväckande föreläsning om "Flipping the Classroom for Better Teaching through Active Learning". Metoden går ut på att bland annat använda online-föreläsningar som förberedande material för att frigöra tid i klassen för aktiva lärandeaktiviteter.
Vid sidan av de intressanta talare som medverkade fanns rikligt med tillfällen för erfarenhetsutbyte, diskussion och lunchmys i solen.
Margarita Cuadra höll en föreläsning om hur SLU kan jobba med internationalisering på hemmaplan. Deltagarna fick reflektera kring hur man kan integrera internationella perspektiv i sina egna kurser?
Uppträdande av Viba Femba.