SLU-nyhet

Avhandling om reproduktion hos grupphållna suggor

Publicerad: 22 mars 2017
Ola diss.jpg

Ola Thomson har försvarat sin avhandling ”Sow reproduction and piglet performance in multi-suckling pens”

I ekologisk grisproduktion är det vanligt att hålla digivande suggor i grupp under tiden då smågrisarna är 2-3 veckor gamla och fram till avvänjningen vid sex veckors ålder. Grupphållningen anses kunna påverka suggornas reproduktion då de kan komma i brunst tidigare än planerat. Man har även sett ökad risk för dödlighet hos smågrisarna och en stor variation i storleken på smågrisarna vid avvänjning. Olas avhandling har undersökt om olika skötselrutiner kan motverka detta.

 

I studien jämfördes tre olika tidpunkter för att sätta ihop suggor och deras smågrisar i gruppdibox; de släpptes ihop när smågrisarna var en vecka, två veckor eller då de var tre veckor gamla. Det visade sig att genom vänta med att hålla suggorna i grupp tills smågrisarna var tre veckor gamla minskade smågrisdödligheten och suggorna verkade vara mindre stressade (mätt som kortisol i saliv).

 

Läs Ola Thomsons avhandling


Kontaktinformation
Sidansvarig: sara.persson@slu.see