Fri gestaltning om att fira SLU 40 år

Senast ändrad: 09 januari 2024

Uppgiften som studenterna nu ska lösa fram till den 7 november är genomföra installationer för att fira att SLU fyller 40 år. Platsen Ultuna är utgångspunkten och inspirationen.

Snarare än att ställa en fråga som går att besvara på ett sätt är den konstnärliga frågeställningen formulerad som ett problem som det inte finns någon självklart enkel lösning på, utan där flera perspektiv och infallsvinklar är möjliga och tänkbara – det som man brukar kalla för dilemma. En sådan frågeställning ska inbjuda till diskussion och samtal. En sådan fråga kan bara besvaras genom gestaltning.

Efter kursen ska ska studenten kunna:

  • Genomföra en fri gestaltningsuppgift i grupp
  • Beskriva sin egen gestaltningsprocess
  • Formulera sina idéer i bild och text

Kontaktinformation