Fri gestaltning om att fira SLU 40 år

Senast ändrad: 07 november 2017
Installationen Fuck you. Love you. Foto: Jennika Jädernäs.

Uppgiften som studenterna nu ska lösa fram till den 7 november är genomföra installationer för att fira att SLU fyller 40 år. Platsen Ultuna är utgångspunkten och inspirationen.

Snarare än att ställa en fråga som går att besvara på ett sätt är den konstnärliga frågeställningen formulerad som ett problem som det inte finns någon självklart enkel lösning på, utan där flera perspektiv och infallsvinklar är möjliga och tänkbara – det som man brukar kalla för dilemma. En sådan frågeställning ska inbjuda till diskussion och samtal. En sådan fråga kan bara besvaras genom gestaltning.

Efter kursen ska ska studenten kunna:

  • Genomföra en fri gestaltningsuppgift i grupp
  • Beskriva sin egen gestaltningsprocess
  • Formulera sina idéer i bild och text
Djupt koncentrerat arbete med en modellskiss. Foto: Lisa Peterson.
Undersökning av en möjlig plats att placera en av installationerna. Foto: Jenny Eriksson.
Studier av ljus och skugga. Foto: Lisa Peterson.
Linnea Alverbrink och Molly Algeborg vattnar en tall, som de har hämtat i skogen och som ska användas i en av installationerna. Foto: Julia Åstrand.
En tidig skissmodell med enkla material. Foto: Linnea Alvebrink.
Sofia Hane skissar i full skala, med material som finns tillhands, för att undersöka storlek, skala och materialmöten. Foto: Linnea Alvebrink.
Sofia Hane och Agnes Kyrö med en tall som ska ingå i en av installationerna. Foto: Linnea Alvebrink.
Lisa Johansson sågar ramar till Historiegruppens skyltar. Foto: Ellinor Hult Broman.
Alice Johnn och Max Ekholm och sandpapprar skyltstolpar i verkstaden . Ellinor Hult Broman.
Klara Hellgren undersöker statyerna av bronsåldergudarna Alma och Ull, som står på Campus. Foto: Ellinor Hult Broman.
Alexander Morell och David Gabriel studerar en karta över Ultuna från år 1635. Foto: Ellinor Hult Broman.
Klara Hellgren skissar på en illustration av Alma och Ull med inspiration från bilder av vikingakläder. Foto: Ellinor Hult Broman.
Kuben är sammanfogad och målad. Foto: Linnea Alvebrink.
En tidig undersökning av kubens höjd och bredd. Foto: Agnes Kyrö.
Formskisser i rätt skala med rep. Foto: Erika Tjernberg.
Studenter testar avstånd och monteringsmöjligheter. Foto: Erika Tjernberg.
Skruvdragaren går varm när alla reglar ska fästas. Foto: Anna Joos.
Byggnadselementen fraktas elegant från verkstaden till platsen för verket. Foto: Anna Joos.
Alla sidor ligger på rätt plats. Foto: Anna Joos.
Stommen är monterad och klar. Foto: Anna Joos.
Här börjar konstverket ta form! På grund av kubens storlek måste studenterna bygga det på plats oavsett väder. Det var inte på deras sida under torsdagen.  Foto: Märta Scharp.
Skapandet att nå fram till slutresultatet har genomgått många stadier. Här är projekt Fenix i ett tidigt stadium. Foto: Matilda Aspersand.
Installationen heter Fuck you, Love you. Foto: Jennika Jädernäs.

Kontaktinformation