Fri gestaltning om att fira SLU 40 år

Senast ändrad: 07 november 2017
landskapsarkitektsstudenterna-loveme-700px.jpg

Uppgiften som studenterna nu ska lösa fram till den 7 november är genomföra installationer för att fira att SLU fyller 40 år. Platsen Ultuna är utgångspunkten och inspirationen.

Snarare än att ställa en fråga som går att besvara på ett sätt är den konstnärliga frågeställningen formulerad som ett problem som det inte finns någon självklart enkel lösning på, utan där flera perspektiv och infallsvinklar är möjliga och tänkbara – det som man brukar kalla för dilemma. En sådan frågeställning ska inbjuda till diskussion och samtal. En sådan fråga kan bara besvaras genom gestaltning.

Efter kursen ska ska studenten kunna:

  • Genomföra en fri gestaltningsuppgift i grupp
  • Beskriva sin egen gestaltningsprocess
  • Formulera sina idéer i bild och text
Koncentration-modellstudier2-700px-webb.jpg
Djupt koncentrerat arbete med en modellskiss. Foto: Lisa Peterson.
landskapsarkitektsstudenter-platsen-700px-webb.jpg
Undersökning av en möjlig plats att placera en av installationerna. Foto: Jenny Eriksson.
landskapsarkitektsstudenter-skuggskisser1-700px-webb.jpg
Studier av ljus och skugga. Foto: Lisa Peterson.
vattna-tall-700px-webb.jpg
Linnea Alverbrink och Molly Algeborg vattnar en tall, som de har hämtat i skogen och som ska användas i en av installationerna. Foto: Julia Åstrand.
landskapsarkitektsstudenter-tallmodell-700px-webb.jpg
En tidig skissmodell med enkla material. Foto: Linnea Alvebrink.
landskapsarkitektsstudenter-tallpafot-700px-webb.jpg
Sofia Hane skissar i full skala, med material som finns tillhands, för att undersöka storlek, skala och materialmöten. Foto: Linnea Alvebrink.
landskapsariektsstudenter-tallgravning-700px-webb.jpg
Sofia Hane och Agnes Kyrö med en tall som ska ingå i en av installationerna. Foto: Linnea Alvebrink.
landskapsarkitektsstudenter-gor-ramar-till-skyltar_sagar-700px-webb.jpg
Lisa Johansson sågar ramar till Historiegruppens skyltar. Foto: Ellinor Hult Broman.
landskapsarkitektsstudenter-gor-ramar-till-skyltar_slipar-700px-webb.jpg
Alice Johnn och Max Ekholm och sandpapprar skyltstolpar i verkstaden . Ellinor Hult Broman.
landskapsarkitektsstudenter-undersoker-bronsaldergud-700px-webb.jpg
Klara Hellgren undersöker statyerna av bronsåldergudarna Alma och Ull, som står på Campus. Foto: Ellinor Hult Broman.
landskapsarkitektsstudenter-Undersoker-historiska-kartor-kring-ultuna-700px-webb.jpg
Alexander Morell och David Gabriel studerar en karta över Ultuna från år 1635. Foto: Ellinor Hult Broman.
landskapsarkitektsstudenter-illustrerar-bronsaldergudar-700px-webb.jpg
Klara Hellgren skissar på en illustration av Alma och Ull med inspiration från bilder av vikingakläder. Foto: Ellinor Hult Broman.
landskapsarkiteksstudenter-svart-kub-700px-webb.jpg
Kuben är sammanfogad och målad. Foto: Linnea Alvebrink.
landskapsarkiteksstudenter-img-700px-webb.jpg
En tidig undersökning av kubens höjd och bredd. Foto: Agnes Kyrö.
landskapsariektsstudenter-rep1-700px-webb.jpg
Formskisser i rätt skala med rep. Foto: Erika Tjernberg.
landskapsariektsstudenter-rep2-700px-webb.jpg
Studenter testar avstånd och monteringsmöjligheter. Foto: Erika Tjernberg.
landskapsarkiteksstudenter-1Montering-700px-webb.jpg
Skruvdragaren går varm när alla reglar ska fästas. Foto: Anna Joos.
landskapsarkitektsstudern-2Frakt-700px-webb.jpg
Byggnadselementen fraktas elegant från verkstaden till platsen för verket. Foto: Anna Joos.
landskapsarkitektsstudenter-3Alla-700px-webb.jpg
Alla sidor ligger på rätt plats. Foto: Anna Joos.
landskapsarkitektsstudenter-4Stommen700px-webb.jpg
Stommen är monterad och klar. Foto: Anna Joos.
landskapsarkitektstudenter-5Bygge-700px-webb.jpg
Här börjar konstverket ta form! På grund av kubens storlek måste studenterna bygga det på plats oavsett väder. Det var inte på deras sida under torsdagen.  Foto: Märta Scharp.
landskapsarkitektsstudenterna-fenix-700px-webb.jpg
Skapandet att nå fram till slutresultatet har genomgått många stadier. Här är projekt Fenix i ett tidigt stadium. Foto: Matilda Aspersand.
landskapsarkitektsstudenterna-loveme-700px.jpg
Installationen heter Fuck you, Love you. Foto: Jennika Jädernäs.

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se