23 maj

Zoom

Webbinarium: Svensk nationell datatjänsts flagskeppsprojekt

Flagskeppsprojekten är tidsbegränsade projekt som ska stödja öppen tillgång till forskningsdata i vid mening. En viktig del av flaggskeppsprojekten är därför att dela kunskap, erfarenheter och tillvägagångssätt med andra.

För närvarande pågår fyra flaggskeppsprojekt:

  • Chalmers och KTH: Effektiv återanvändning av administrativ forskningsinformation från projektstart till publicering av data
  • Karolinska institutet: KI Data Repository – Fas 1: Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS
  • Lunds universitet: Bevarade och tillgängliga databaser
  • Stockholms universitet: Certifiering av Bolincentrets databas – ett repositorium för klimat-, miljö- och jordsystemsdata vid Stockholms universitet

På SND:s webbplats finns Zoomlänk och mer information om webbinariet och flaggskeppsprojekten: SND:s flaggskepp.

Svensk nationell datatjänst

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SLU ingår i det konsortium som driver SND och bidrar till infrastrukturen, bland annat genom våra två så kallade domänspecialister, som bevakar utvecklingen av forskningsdatahantering inom klimat- och miljöområdet och deltar i utvecklingen av SND:s tjänster.

Fakta

Tid: 2024-05-23 14:00
Ort: Zoom