22 maj

Online

SustAinimal tipsar: Hälsoaspekter hos djur på bete

Vi tar upp olika aspekter på hälsa hos betesdjur, framför allt hos nöt och får, vilka faktorer är det som påverkar djurens hälsa? Vi går bland annat in på infektioner och smittsamma sjukdomar , sjukdomar hos djur kopplade till olika naturtyper och sjukdomar som sprids via insekter. Vi kommer också att relatera till hur klimatförändringar kan inverka.

Föreläsare: Lena Stengärde, veterinär vid Kunskap och Utveckling Djurhälsa, Växa

Webbinariet ingår i en webbinarieserie som ges av Program för kompetensutveckling om ängs- och betesmarker. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig i första hand till rådgivare.

Läs mer och anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats.

Fakta

Tid: 2024-05-22 09:00 - 10:30
Ort: Online
Arrangör: Jordbruksverket
Sista anmälningsdag: 20 maj 2024

Kontaktinformation