28 maj

Online

SustAinimal Pespectives: Sveriges förändrade lantbruk - Lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 90-talet och strategier inför framtiden

Cecilia Waldenström, Universitetslektor i landsbygdsutveckling med inriktning mot Sverige och Europa. Cecilia är en av fyra forskare bakom studien "Sveriges förändrade lantbruk - lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1900-talet och strategier inför framtiden". Den har resulterat i en rapport som utforskar det svenska jordbrukets omvandling sedan 1990-talet. Fyrtio lantbrukare berättar om sina strategier, hur de anpassat sig till förändrade villkor och hur de ser på framtiden. Vem är framtidens bonde i Sverige?

Program

08.15-08.20 Välkommen och inledning - Thomas Norrby, SLU

08.20-08.45 Presentat av resultaten ur studien; hur har lantbruket i Sverige förändrats, och vilka strategier ser lantbrukarna inför framtiden - Cecilia Waldenström, SLU

08.45-09.00 Diskussion, modererad av Thomas Norrby, SLU

Vi spelar in presentationerna (men inte diskussionerna), och lägger upp inspelningen på SLU Play, så att webinariet kan ses i efterhand.

Webinariet är på svenska, och öppet för alla intresserade, så sprid gärna inbjudan vidare. Varmt välkommen att delta!

SustAinimal Perspectives – Dialogues paving the way for a sustainable and competitive food production

URL för möte: https://slu-se.zoom.us/j/67500424116

Lösenkod: 431396

Fakta

Tid: 2024-05-28 08:15 - 09:00
Ort: Online

Kontaktinformation