17 apr
19 apr

Helsingborg

Klonarkivsträff på Fredriksdals museer och trädgårdar

intern personalutbildning |
Karta över Sverige där platserna för de olika klonarkiven är inritade.

Sammanlagt 32 trädgårdar runt om i Sverige fungerar som lokala klonarkiv för Nationella genbankens växter. En gång per år träffas klonarkiven för att diskutera frågor som rör till exempel skötsel, utveckling och publik verksamhet.

Under pandemiåren blev träffarna digitala, men i år blir det äntligen en träff där vi får ses igen. Klonarkivsträffen äger rum på Fredriksdals museer och trädgårdar och startar med en gemensam lunch onsdag den 17 april. Träffen sträcker sig över tre dagar och avslutas vid lunchtid fredag den 19 april. 

 

Fakta

Tid: 2024-04-17 12:00 - 2024-04-19 13:00
Ort: Helsingborg

Program

Inbjudan och program har skickats ut till genbankens klonarkivsvärdar. 


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se