11 apr

Zoom

Workshop om lärande för hållbar utveckling

möten, sammanträden |

Workshop om studenters roll i samhällstransformationen för en hållbar värld och för att driva utbildningsförändringar som leder till att utbildningarna blir mer relevanta för hållbarhet.

Utbildning anses ha stor potential för vi ska lyckas få till den samhällsomställning som vi behöver. Men utbildning är idag också ett verktyg för att reproducera det samhället som vi har. Forskning visar att det behövs en transformation även av utbildningarna. Vi i fokusgruppen verkar för att utbildningarna förändras till att alla studenter får möjlighet att lära sig om hållbarhet och ges möjlighet att bidra till samhällsomställningen. Vi har en idé att göra det genom att skapa mötesplattformar för gemensamt lärande och agerande. Vi vill jobba med olika aktörer - studenter, lärare och universitetsledare.

Torsdag 11:e april kl. 14.40-16.30 erbjuder vi en workshop om studenters roll i samhällstransformation för en hållbar värld och för att driva utbildningsförändringar som leder till att utbildningarna blir mer relevanta för hållbarhet. Vi har bjudit in studentrepresentanter från olika kårer och universitet, samt Klimatstudenterna, till ett panelsamtal. Under workshopen kommer ni höra om forskning kring studenternas roll och möjligheter att verka för universitetsutveckling samt exempel på hur studenterna jobbar för en relevant utbildning. Vi kommer att ha diskussioner i mindre grupper som förhoppningsvis leder till konkreta idéer om vad som kan göras och eventuellt samarbete.

Fakta

Tid: 2024-04-11 14:30 - 16:30
Ort: Zoom
Arrangör: Lärosätenas klimatnätverk
Mer information:

Anmälan till träffen görs till någon av nedanstående fokusgruppledare.

Cecilia Enberg
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Anne-Kathrin Peters
Lärande i STEM
KTH
100 44 Stockholm


Lärosätenas klimatnätverk är ett samarbete som inkluderar alla lärosäten inom SUHF. Klimatnätverkets uppdrag är att underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet och stärka samarbete, lärande och utbyten mellan lärosätena inom klimatområdet. Information om Lärosätenas klimatnätverk

Peter Hagelin, Miljökoordinator, projektkoordinator Lärosätenas klimatnätverk
Avdelningen för infrastruktur, SLU Miljö
peter.hagelin@slu.se, +4618672653, +46761283852

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93