5 mar

online

Naturens läkande kraft

Välkommen till ett webbsänt seminarium som sätter fokus på naturens läkande kraft och vår relation till allt annat levande, med tanke på hälsa i ett brett perspektiv. Under seminariet delas aktuell forskning, insikter och metoder.

Seminariet arrangeras av SKR och delarenan Meningsskapande i vår tid som lyfter de existentiella frågorna och meningsskapandets betydelse för hälsan.


Kontaktinformation