Ko mot gräs och horisont. Foto.
27 mar

CFL , Söderhamn

Föreläsningar med tema mjökkor och metan

Ekologiska Lantbrukarna från Gästrike-Hälsingedistriktet inbjuder till föredrag med forskare från SLU Röbäcksdalen och Uppsala på temat mjölkkor och metan. Bland föreläsarna finns Mårten Hetta, en av nodledarna i SustAinimals Grazing Living Lab – Nod norr.

Program

10.15 Välkomna
10.20-10.40 Kor på bete vad bidrar dem med - mjölk, metan och möda och annan föda? Mårten Hetta utvecklingschef - Lövsta och Röbäcksdalen
10.50-11.10 Vad gör vi på SLU kopplat till livsmedelsstrategin 2.0?
Bensträckare
11.25-11.45 Kan vi minska metan från korna med hjälp av fodertillsatser? - Rebecca Danielsson Forskare THV
12-13 LUNCH
13.00-13.20 Svensk mjölkproduktion under 30 år – hållbarhetsindikatorer och trender. - Mikaela Lindberg Universitetslektor THV
13.30-14.00 Gemensam diskussion och avslut

Arrangemanget sker i samverkan med Småbrukarkurserna på Hälsinglands Utbildningsförbund/CFL i Söderhamn


Kontaktinformation