16 okt

Götaland

Höstexkursion med FRAS - ”Från forskning till praktik”

människor på exkursion

Onsdag 16 oktober genomför FRAS-programmet en öppen höstexkursion. Temat är "Från forskning till praktik”.

”Ett forskningsresultat är av ringa värde innan det har blivit känt och använt”.
Det var ett motto som användes tidigare hos en av FRAS-programmets organisationer. Det räcker inte att producera bra forskning och vetenskapliga rapporter. Resultaten måste också kunna sättas in i ett sammanhang, och visa sig fungera under verkliga förhållanden.
Många aktörer är inblandade i implementeringen av forskningsresultat. På exkursionen utgår vi från FRAS forskningsområden och diskuterar hur vi gör resultaten kända och använda. Planering av programmet pågår.
Plats: Kommer att fastställas, men det blir i alla fall i Götaland.

Fakta

Tid: 2024-10-16 -
Ort: Götaland
Arrangör: FRAS

Kontaktinformation