22 jan

Alnarp

Ledningsworkshop Alnarp campusutveckling

Ledningspersoner från SLU, Akademiska hus och Lomma kommun möts för en gemensam workshop (nummer 2) med syftet att arbeta fram en ny gemensam målbild för Alnarps campusutveckling. Följande personer deltar:

SLU

  • Maria Knutson Wedel, rektor
  • Martin Melkersson, universitetsdirektör
  • Christina Lunner Kolstrup, dekan LTV
  • Sara Kyrö Wissler, projektledare campusutvecklingen

Akademiska hus

  • Christan Jönsson, affärsområdeschef
  • Frida Melin, fastighetschef
  • Frida Munktell, strategisk fastighetsutvecklare

Lomma kommun

  • Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande
  • Per Bengtsson, kommunstyrelsens 2:a vice ordförande
  • Roger Jönsson, planchef

 

Fakta

Tid: 2024-01-22 00:00
Ort: Alnarp