28 jan

Tomasgården, Västerås

Föredrag: Äldre perenner som bevaras i Nationella genbanken

evenemang |
Blommande brittsommaraster av sorten 'Axel Tallner'.

Kom och lyssna till ett föredrag om bakgrunden till inventeringen av äldre trädgårdsväxter, Nationella genbanken och perenner som blivit Grönt kulturarv.

Programmet för odlad mångfald (Pom) genomförde i början av 2000-talet åtta stycken upprop för att med allmänhetens hjälp spåra upp äldre trädgårdsväxter som riskerade att försvinna. De intressantaste fynden provodlades och valdes sedan ut att bevaras i Nationella genbanken vid SLU i Alnarp. Här bevaras idag 2300 sorter, odlade i Sverige före 1950. I genbanken bevaras, förutom växterna, också historierna knutna till dem. Många av växterna är sådana som gått i arv i samma familj i flera generationer. Under varumärket Grönt kulturarv lanseras de mest odlingsvärda sorterna i handeln.  

Linnea Oskarsson arbetade med inventeringen av perenner och är idag genbankskurator för prydnadsperennerna i genbanken. Hör henne berätta om bakgrunden till inventeringarna, om perennsamlingen i Nationella genbanken och om några av de perenner som lanserats som Grönt kulturarv. 

Fakta

Tid: 2024-01-28 15:00
Ort: Västerås
Lokal: Tomasgården
Arrangör: STA Mälardalskretsen
Pris: 60:- för medlemmar, 80:- för övriga
Mer information:


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19