15 feb

Folkets Park i Skinnskatteberg., Skinnskatteberg

Näringslivsdag på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

evenemang |

Näringslivsdagen på Skogsmästarskolan är till för studenter och företag inom skogsbranschen där man under dagen får lära känna varandra.

Studenterna får lyssna (självklart alla som är där inklusive de som står med monter) på olika personer som är verksam inom skogsbranschen för att höra hur det är och kanske få inspiration till vad de vill göra efter utbildningen. Under pauserna har studenterna chans att gå omkring bland montrarna där företagen visar upp sig och talar om hur det är att jobba hos dem osv.

Under dagen kommer även båda skogliga basåren att närvara för att även de ska få en bättre inblick både i skogsbranschen samt hur det är att plugga på Skogsmästarskolan.

På kvällen sen är det en sittning där både studenter, basårselever och företag får delta. Även här är en chans att knyta kontakter för framtiden, både vänner på skolan samt inom framtida yrken.

För mer information Näringlivsmästeriet Skogsmästarskolans Studentkår sms_naring@stud.slu.se

Fakta

Tid: 2023-02-15 -
Ort: Skinnskatteberg
Lokal: Folkets Park i Skinnskatteberg.