7 okt

Stockholms universitet eller digitalt (mer information kommer), Stockholm

Lärosätenas klimatnätverk bjuder in till workshop “Den hållbara forskaren”

Lärosätenas klimatnätverk bjuder in till workshop den 7 oktober. Schemat är fullspäckat med spännande föredrag och panelsamtal, som behandlar de möjligheter och utmaningar akademin står inför i sin ambition att förse samhället med både utbildning och forskning av högsta kvalitet och samtidigt minska sin klimatpåverkan.

Om lärosätenas klimatnätverk
Lärosätenas klimatnätverk finansieras av Vinnova, Formas och värdkonstellationen (SLU, KI, KTH, Stockholms universitet, Umeå universitet, Örebro universitet och SFS). Arbetet som utförs inom nätverket ska gagna alla lärosäten i Sverige. Det syftar till att underlätta för lärosäten att uppfylla sin del av Parisavtalet. Genom stärkt samarbete, lärande och utbyte inom klimatområdet med särskilt fokus på att påverka hela sektorn, katalyseras nya perspektiv och idéer om hur lärosäten kan bidra till klimatomställningen.

Preliminär agenda:

Session 1

Forskningsprojektet och forskarutbildningen

  • Hur kan FN:s globala mål användas för att beskriva ett forskningsprojekts bidrag till en hållbar utveckling?
  • Forskningsfinansiärernas krav på redovisning av ett forskningsprojekts bidrag till en hållbar utveckling och krav på beskrivning av projektets påverkan på samhället.
  • Hur kan forskarutbildningen se ut för att stärka förståelsen för kopplingen till hållbar utveckling?

Session 2

Forskarens samarbete och nätverkande

  • Projekt om flygande inom akademin.
  • Resebyråers ansvar att erbjuda professionellt stöd för hållbart resande.
  • Riktlinjer och policys för resande inom akademin.

Session 3

Forskarens användning av resurser/konsumtion

  • Spendanalys som verktyg för hushållning med resurser
  • Grön upphandling – vilka möjligheter finns att minska klimatutsläpp?
  • Effektivt resursutnyttjande inom akademin