28
aug
Skansen, Stockholm

Koloniträdgårdens dag på Skansen

evenemang |

På Skansen finns två koloniträdgårdar med stugor från 1920- och 1940-talet. Här odlas på samma sätt som i början av 1900-talet. I kolonin från 1920-talet har flera sorters frukt, bär och köksväxter från Nationella genbanken planterats som ett led i arbetet att justera den gröna gestaltningen.

Koloniområdet på Skansen består av två kolonistugor, ett dass och odlingslotter. Här berättas om hur stadens arbetarbefolkning under nödåren i början av 1900-talet gavs möjlighet till självförsörjning genom att Stockholms stad upplät mark för odlingslotter åt enskilda. Den röda stugan representerar 1920-talet och den gula 1940-talet. Båda stugorna omges av vackra trädgårdar med både nyttoväxter och blommor.

Under hösten 2020 och våren 2021 har ett arbete pågått med att justera den gröna gestaltningen av kolonilotten som representerar 1920-tal. Omgestaltningen bygger på litteratur och arkivmaterial från tiden. Vad som odlas och i vilka mängder utgår från skriften ”Vad som kan odlas på en kolonilott om 200 kvm” av Gustaf Herman Lind, som utkom 1915. I samband med omgestalningen av den röda stugans trädgård har ett flertal sorter av frukt, bär och köksväxtsorter planterats. Alla är sådana som fanns i odling i Sverige på 1920-talet och flera av dem har bevarats i Nationella genbankens samlingar. Sorter som kommer från genbankens samlingar är hallonet 'Hornet', jordgubbarna 'Abundance' och 'J. A. Dybdahl', rabarbern 'Tanto Mindre' och ’Erikdalslundens Victoria’ och smultronet 'Morlanda'. 

Lördag den 28 augusti firas Koloniträdgårdens dag på Skansen och samtidigt görs den sista biten av omgestaltningen av 20-talslotten. Då planterar Skansens Stödförenings ordförande Olle Johansson ett äppleträd av sorten 'Oranie' på lotten. På kolonilotterna finns dessutom volontärer på plats hela dagen som kan berätta mer om koloniverksamheten på 1920- och 40-talen med kopplingar till idag.  


Kontaktinformation