10
nov
Zoom

Pedagogiskt lunchseminarium - Varierande examinationsformer på nätet

Mattias von Feilitzen

Vid seminariet berättar jag om mina erfarenheter av att examinera i nätbaserade distanskurser där examinationen ses som en del av en lärprocess. Jag visar också på olika nätbaserade verktyg och examinationsformer som kan vara relevanta att använda för att mäta kunskaper i den här typen av utbildningar.

Mattias von Feilitzen, Pedagogisk utvecklare Institutionen för tillämpad IT vid Göteborg Universitet.

Zoomlänken skickas ut till registrerade innan seminariet.

Sidansvarig: ld-webb@slu.se