9
nov

10
nov
Uppsala

Kurs - Konflikthantering och problematiska samtal

intern personalutbildning |

I rollen som chef/ledare uppstår ibland situationer där du behöver samtala med medarbetare kring problematiska och kanske känslomässigt laddade frågor. Det kan exempelvis vara samtal kring oönskade beteenden, missbruk, bristande arbetsprestationer eller andra komplexa frågeställningar.

Du kommer också med största sannolikhet förhålla dig till och hantera konflikter i din verksamhet. Långt ifrån alla konflikter är av ondo utan är ofta en förutsättning för att individer och verksamheter utvecklas, men en del konflikter kan också skapa stora mängder frustration för alla inblandade. Destruktiva konflikter tenderar dessutom ofta att växa över tid.

I november 2021 planerar vi att hålla en utbildning i konflikthantering och problematiska samtal och nu har du möjlighet att delta. 

 

Läs mer om kursens innehåll här.

 

Gör din anmälan här.

 

Fakta

Tid: 2021-11-09 - 2021-11-10
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 29 oktober 2021

Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22