20
okt
Zoom

Lunchkolloquium för forskarhandledare: Dyslexia - not just letters jumping around

Välkomna till lunchkolloquium för forskarhandledare. Träffa andra handledare och ta del av inspirerande presentationer och diskussioner.

Denna presentation kommer att härröra från mina egna personliga erfarenheter av att vara doktorand med dyslexi. Jag kommer att presentera några reflektioner om de olika typer av svårigheter som jag hade. Dessutom kommer jag att diskutera det stöd jag fick från prefekten och handledare.

Gabriela Hinchcliffe Voglio Fil Dr i Social och Ekonomisk Geografi, och Forskningsrådgivare vid Södertörns Högskola.

Presentationen hålls på engelska.

Zoomlänken kommer att meddelas innan seminariet.

Fakta

Tid: 2021-10-20 12:00 - 13:00
Ort: Zoom
Arrangör: EPU
Sidansvarig: ld-webb@slu.se