27 maj

Video via Zoom

Workshop om ”Tillämpat aktivt e-lärande”

En pedagogisk workshop som syftar till att utveckla kunskapen om och färdigheten att tillämpa aktivt e-lärande för att kunna bedriva synkron och asynkron undervisning online. Målgrupp är lärare vid SLU som genomgått pedagogisk grundkurs.

Datum: 27 maj och 3 juni 

Kursansvariga: Peter Aspengren och Alexandra D’Urso

Workshopen genomförs via Zoom med två obligatoriska synkrona möten 9-12 med en veckas mellanrum.

Workshopen motsvarar tre dagars heltidsarbete som omfattar arbete innan första träffen och mellan träffarna

Det övergripande lärandemålet är att kursdeltagarna efter pedagogiska överväganden praktiskt ska kunna utveckla en kurs där en kombination av synkrona och asynkrona metoder används. 
Workshopsdeltagarna ska behärska teknik för inspelning av presentationer och mjukvara för att hantera och styra kursen på ett aktiverande sätt.

Mer information om lärandemål, avgift och anmälningslänk

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/kurser/pedagogiska-kurser/lasmer/?KursID=TAEL_workshop_sv&oid=4

Välkommen till anmälan!

Fakta

Tid: 2020-05-27 09:00 - 12:00
Ort: Video via Zoom