6 maj

Botaniska trädgården, Lunds universitet, Lund

FRAMFLYTTAD: Lunchvisning av det lokala klonarkivet i Botaniska trädgården, Lunds universitet

evenemang |
Trädgårdssolbrud som blommar med orange blommor. Foto.

FRAMFLYTTAD TILL HÖSTEN. NYTT DATUM MEDDELAS SENARE. Sedan hösten 2019 är Botaniska trädgården ett lokalt klonarkiv för köks- och prydnadsväxter. I trädgården odlas nu ett sjuttiotal sorter, alla med en historia tillbaka till före andra världskriget. Kom och lär mer om klonarkivet och växterna här!

I Nationella genbanken i Alnarp bevaras drygt 2300 sorter av äldre trädgårdsväxter: frukt, bär, kök- och prydnadsväxter. Växterna samlades in genom olika upprop, till exempel rosuppropet och perennuppropet, som Programmet för odlad mångfald genomförde mellan åren 2002 och 2010. Gemensamt för alla sorter i genbanken är att de har en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige - alla sorter har odlats här sedan åtminstone 1940, 1950 eller 1960, beroende på växtslag.

Men sorterna bevaras inte bara i genbanken i Alnarp. Säkerhetskopior av dem odlas också på så kallade lokala klonarkiven runt om i Sverige. De lokala klonarkiven kan var till exempel trädgårdsskolor, friluftsmuseer och botaniska trädgårdar. Klonarkiven har dessutom en viktig uppgift att visa upp och berätta om sorterna som samlats in i respektive region. I dag har Nationella genbanken slutit avtal med ett trettiotal lokala klonarkiv och ett av dem finns i Botaniska trädgården i Lund. Här odlas nu prydnadsväxter som samlats in i Skåne och har en historia tillbaka till före 1940 (längre fram kommer även köksväxter att visas och bevaras här). Onsdag den 6 maj är du varmt välkommen att delta i en guidad visning för att få veta mer om det nyetablerade klonarkivet, hur bevarandearbetet går till, vilka växter som bevaras här och även höra berättelserna bakom några av sorterna som samlades in i Skåne. 

Fakta

Tid: 2020-05-06 12:15 - 13:00
Ort: Lund
Lokal: Botaniska trädgården, Lunds universitet
Arrangör: Botaniska trädgården, Lunds universitet
Mer information:

Rundvisningen är framflyttad till hösten. Nytt datum meddelas senare.Kontaktinformation

Karin Persson och Linnea Oskarsson, genbankskuratorer

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU


karin.persson@slu.se, genbankskurator för krukväxter, lökar och knölar, 040-41 55 46, 0702-64 63 56

linnea.oskarsson@slu.se, genbankskurator för perenner, 040-41 55 86, 070-350 14 19