29 maj

Online

Akademiskt lärarskap – så möter vi de nya utmaningarna

SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) bjuder in till ett digitalt seminarium om akademiskt lärarskap med två professorer inom det högskolepedagogiska området, Klara Bolander Laksov och Max Scheja. De har även skrivit texten till den i samband med seminariet publicerade skriften Akademiskt lärarskap.

Vi befinner oss just nu i en mycket speciell tid och högskolesektorn präglas liksom det övriga samhället av omställning och snabb förändring. Redan till sommaren behövs ett ökat antal utbildningsplatser och alla lärosäten har genomfört en snabb övergång till distansundervisning. I det här läget är det särskilt viktigt att fortsätta utveckla högskolepedagogiken för att möta de nya utmaningar som studenter och lärare i högskolan möter.

Akademiskt lärarskap är ett sätt att skapa förutsättningar för att stärka undervisningen och säkra kvaliteten i högskolan. SULF vill bidra till en fortsatt utveckling av den högskolepedagogiska diskussionen, bland annat med detta seminarium.

Delta

Du kan följa seminariet live på SULF:s Facebooksida eller på Zoom  (max 100 deltagare).

Fakta

Tid: 2020-05-29 12:00 - 12:45
Ort: Online
Arrangör: SULF