1
okt
Zoom

Att främja en kritisk känslokompetens i utbildning för hållbar utveckling

seminarier, workshops |

Pedagogiskt lunchseminarium - Hur kan vi inkludera känslomässiga aspekter i utbildning för hållbar utveckling i högre utbildning?

Att lära sig om globala hållbarhetsproblem såsom klimatförändringarna, väcker ofta känslor. Att dessa känslor kan spela en stor roll i läroprocessen vet vi också. Men hur kan vi inkludera känslomässiga aspekter i utbildning för hållbar utveckling i högre utbildning? Eller kanske vi inte alls bör göra detta med tanke på universitetets roll att främja kritiskt tänkande och vetenskapsbaserad kunskap? I detta föredrag kommer jag att argumentera för vikten av att främja en kritisk känslokompetens i utbildning för hållbar utveckling. En kompetens som bygger dels på psykologisk kunskap, dels på kunskap inom kritisk samhällsvetenskap.

Maria Ojala är docent i psykologi vid Örebro Universitet där hon främst forskar om hur unga i sen barndom upp till ungt vuxenliv relaterar till globala hållbarhetsproblem med speciellt fokus på klimatfrågan.

Anmäl dig här

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/kurser/pedagogiska-kurser/lasmer/?KursID=Lunch_sem&oid=4

Fakta
Tid: 2020-10-01 12:00 - 13:00
Ort: Zoom
Sista anmälningsdag: 28 september 2020
Sidansvarig: ld-webb@slu.se