3
okt
Uppsala

INSTÄLLT: Doktorspromotion 2020

evenemang | interna händelser |

SLU har beslutat att ställa in doktorspromotionen och hedersdoktorsföreläsningarna som var planerade till den 2 och 3 oktober 2020. Anledningen är den rådande situationen med corona och att det är osäkert hur länge restriktionerna, i Sverige och globalt, kommer att gälla.

Doktorer efter avlagda prov och de som fakulteterna har utsett till hedersdoktorer samt eventuella jubeldoktorer 2020 kommer att underrättas. De är istället välkomna att delta vid promotionshögtiden den 9 oktober 2021.

Det finns flera orsaker till att vi har beslutat att ställa in högtiden:

  • Vi vet inte hur rekommendationerna avseende större folksamlingar i Sverige kommer att se ut i höst.
  • SLU har många internationella doktorander. Osäkerheten kring reserestriktioner nationellt och internationellt gör det svårt för nya doktorer och deras anhöriga att planera för resor för att delta i ceremonin. Flertalet av de hedersdoktorer som fakulteterna utser skulle också behöva resa till Sverige för att delta.
  • Förberedelserna inför en doktorspromotion startar tidigt på året och involverar många aktörer både internt och externt. Eftersom det är stor risk att evenemanget blir inställt i ett senare skede är det inte ekonomiskt eller personalmässigt försvarbart att fortsätta planeringen som vanligt.

Akademiintendenturen vid SLU, som ansvarar för genomförandet av SLU:s akademiska högtider, tittar på alternativ för att uppmärksamma årets nya doktorer efter avlagda prov.

Digitala lösningar för en doktorspromotion ses inte som ett lämpligt alternativ då syftet och symboliken med högtiden då faller.

Fakta
Tid: 2020-10-03 -
Ort: Uppsala
Arrangör: Akademiintendenturen
Mer information:

Har du frågor eller funderingar kring den inställda promotionshögtiden, kontakta akademiintendent Jenny Sälgeback, 018-67 10 74, eller biträdande akademiintendent Pia Schultz, 018-67 20 65, ceremonier@slu.se.Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se