Medarbetarwebben

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Wenche Eide
Wenche Eide
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672495
E-post: wenche.eide@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för fjällens naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av alpina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i alpina frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…