Medarbetarwebben

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Håkan Berglund
Håkan Berglund
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672237
E-post: hakan.berglund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för skogsnaturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av skogliga naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i skogliga frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…