Medarbetarwebben

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Anna Westling
Anna Westling
Miljöanalytiker vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672227
E-post: anna.westling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet, representant i Helcoms arbetsgrupp för bentiska habitat och kontaktperson mot SLU avseende marina remisser. Projektledare för ArtDatabankens samordnade arbete med artikel 12 och 17-rapporteringen.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…