CV-sida

Torleif Härd

Torleif Härd
Torleif Härd är fysikalisk kemist med expertis inom proteinkemi och strukturbiologi.

Presentation

Han arbetar inom fälten bioteknik och protein engineering där hans forskargrupp studerar mekanismer för proteiners aggregering och spontant bildande av nanometer små proteinfibrer. Ett mål är att utveckla naturligt förekommande proteinfibrer till nya miljövänliga och biokemiskt funktionella material. Forskningen inkluderar även användandet av protein engineering för att skapa nya bioteknologiska verktyg för att studera och kontrollera proteiners aggregering.

Professor Torleif Härd men sin forskargrupp. Från vänster: Mahfuz Rahman, Benjamin Schmuck, Torleif Härd, Nils Egil Mikkelsen och Saumendra Roy. Foto: Cajsa Lithell.

Spara


Kontaktinformation

Dekan, Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Strukturbiologi
Telefon: +4618671050
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper