CV-sida

Teresa Montras Janer

Teresa Montras Janer
Se engelska sidan

Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala