CV-sida

Pontus Mattsson

Pontus Mattsson
IT-ansvarig på Kustlaboratoriet

Presentation

Jag är IT-ansvarig på Kustlaboratoriet. Rollen innebär ett helhetsansvar för IT på Klab. Anställda på Klab och Aqua kan kontakta mig för IT-support, licensärenden, telefoni, videokonferenser, inköp mm mm.

Jag jobbar också i olika GIS-projekt. Exempelvis med visualisering eller positionering av våra fisken.

Övriga arbetsuppgifter:

Uppdateringar av våra hemsidor
Katalogansvarig
Aquas Kommunikationsgrupp
Kustfiskedatabasen KUL
Vattentemperaturdatabasen Vatten
Temploggers

Bakgrund

Pol Mag Kulturgeografi
ADB-linjen


Kontaktinformation

IT-ansvarig vid Institutionen för akvatiska resurser; Kustlaboratoriet, gemensamt
Telefon: +46104784140
Postadress:
Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Box 7018
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala