CV-sida

Ninad Bondre

Ninad Bondre
Forskningskoordinator vid Grants Office, Ledningskansliet. Stöder och ger SLU-forskare råd om att utveckla applikationer riktade till nationella och internationella (främst EU) forskningsfinansiärer.

Presentation

Ni kan hitta mer information om min bakgrund och erfarenhet i min CV på engelska!


Kontaktinformation

Forskningskoordinator vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +4618673253, +46738458167
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Alnarp