CV-sida

Ninad Bondre

Forskningskoordinator vid Grants Office, Ledningskansliet. Stöder och ger SLU-forskare råd om att utveckla applikationer riktade till nationella och internationella (främst EU) forskningsfinansiärer.

Presentation

Ni kan hitta mer information om min bakgrund och erfarenhet i min CV på engelska!


Kontaktinformation