CV-sida

Nils Lundeheim

Nils Lundeheim
Professor i husdjursförädling

Presentation

Fläckig gris

Forskning

Jag arbetar med forskning och undervisning inom grisavel och grisproduktion. Min verksamhet har oftast nära koppling till praktiken. Den sker i nära samverkan med näringens organisationer: Nordic Genetics, Svenska Djurhälsovården och Svenska Pig (numera Gård & Djurhälsan). En stor del av min forskning baseras på data som kommer från avels- och bruksbesättningar. Fokus har oftast varit att analysera faktorer som påverkar hälsan hos våra grisar, hur sjuklighet påverkar produktionen, samt hur grisarnas hälsa kan förbättras.

Bakgrund

Jag blev husdjursagronom 1976, disputerade för doktorsexamen 1986.
I min avhandling visade jag på möjligheterna att selektera grisar med gener för bättre hälsa och produktion [Pig progeny station testing of disorders and production traits]. Jag blev docent 1998, och är sedan november 2011 befordrad professor vid SLU.

Publikationer i urval

Effects of free-range and confined housing on joint health in a herd of fattening pigs. 2014.
PE Etterlin, B Ytrehus, N Lundeheim, E Heldmer, J Österberg, S Ekman.
BMC Veterinary Research, 10:208

A 25 years experience of group-housed sows-reproduction in animal welfare-friendly systems. 2014.
S Einarsson, Y Sjunnesson, F Hultén, L Eliasson-Selling, AM Dalin, N Lundeheim, U Magnusson.
Acta Vet Scand, 56:37

Shoulder ulcers in sows are genetically correlated to leanness of young pigs and to litter weight. 2014.
N Lundeheim
,  Lundgren & L Rydhmer (2014)
Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 64:1, 67-72

Genetic analysis of teat number and litter traits in pigs. 2013. N Lundeheim, H Chalkias, L Rydhmer.
Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 63:3, 121-125   

Sow removal in Swedish commercial herds. 2007.
L Engblom, N Lundeheim, AM Dalin, K Andersson.
Livestock Science, 106(1):76-8


Publikationslista: