CV-sida

Malin Nilsson

Malin Nilsson
Jag arbetar som doktorand på kliniska vetenskaper i ett projekt som rör kopplingar mellan immunförsvaret och cancer hos hund i allmänhet och hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever i synnerhet. En viss del av min tid arbetar jag även som adjunkt där jag undervisar veterinärstudenter i intermedicin på smådjur.

Kontaktinformation

Doktorand, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
Telefon: +4618671354