CV-sida

Jens Häggström

Jens Häggström
Professor och avdelningschef på avdelningen för Hund, katt och andra smådjur, Institutionen för Kliniska Vetenskaper.

Presentation

Arbetar fram för allt med hjärtsjukdomar hos sällskapsdjur (hund, katt och häst). Är intresserad av grundläggande sjukdomsmekanismer, genetik samt diagnostik och behandling av olika hjärtsjukdomar.

Forskning

Förvärvade hjärtsjukdomar hos hund och katt (kronisk hjärtklaffsdegeneration, dilaterad kardiomyopati samt kardiomyopati hos katt), bilddiagnostik samt olika laboratorietester inom hjärtdiagnostik, patofysiologi, prognosticering och terapi av hjärtsvikt samt arytmi, genetiska riskfaktorer för hjärtsjukdom hos hund och katt. Kronisk njursvikt hos hund.

Forskningsanslag

Har erhållit forskningsmedel som huvud- eller medsökande av följande forskningsråd, stiftelser, organisationer och företag: Medicinska forskningsrådet, Vetenskapsrådet, Formas, Europeiska Unionen, Danska lantbruks och veterinärvetenskapliga rådet, Danska forsknings och innovationsrådet, Agriadjurförsäkringar, Svenska Kennelklubben, Thure F och Karin Forsbergs stiftelse,Cavaliersällskapet, Grand Danoisklubben, American Cavalier Health Foundation,ATG forskningsstiftelse, Winn Foundation, Merck and Co., Boehringer Ingelheim Vetmedica, Ceva Sante Animale, och Stiftelsen Stor-stockholms Djursjukhus.

Bakgrund

Akademisk historia och utbildningar

2003 och framåt Professor internmedicin smådjur, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

2002-2003 Universitetslektor internmedicin, smådjur, Institutionen för kirurgi och medicin, SLU

2001-2002 Anställd 30% av Rektor SLU för arbete inom det strategiska rådet för grundutbildning(STUR), SLU

2001-2002 Tf. Universitetslektor internmedicin, smådjur, institutionen för kirurgi och medicin, SLU

2000 Docent i Fysiologi med särskildinriktning mot klinisk fysiologi, institutionen för djurfysiologi, SLU

1998 Europaspecialist (Diplomate) the European College of Veterinary Internal Medicine (Cardiology)

1997-2001 Forskarassistent inom klinisk fysiologi, institutionen för djurfysiologi, SLU

1996 Doktorsexamen i klinisk fysiologi (kardiologi), institutionen för fysiologi, SLU

1991-97 Doktorandtjänst i klinisk fysiologi(kardiologi), institutionen för fysiologi, SLU

1991 Forskningsstimulerandemedel (3 månader) beviljat av Veterinärmedicinska fakultetens fakultetsnämnd.

1990 Veterinärexamen, Veterinärmedicinska fakulteten, SLU

Akademiska milstenar

1992 till 2019, 173 publicerade artiklar (h-faktor 38)som huvudförfattare eller medförfattare i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter med refereegranskning, samt 20 bokkapitel i internationellt spridda veterinärmedicinska textböcker.

Urval av diverse andra uppdrag

2018- Ledamot av ACVIM Consensus Statement Group rörande diagnostik och terapi av felin kardiomyopati

2012- Ledamot av SciLafeLabs programkommittee, Uppsala.

2009-2010- Ledamot av ACVIM subkommittee för diagnosticering av dilaterad Cardiomyopati hos hund.

2006-2019 Ledamot av ACVIM Consensus Statement Group rörande diagnostik och terapi av kronisk hjärtklaffsdeneration hos hund.

2007-2010 Ledamot av tjänsteförslagsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU (suppleant)

2005-2006- Ledamot av Executive Board of the The Canine Heart Failure International Expert Group (CHIEF)

2004-2007 Ledamot av forskarutbildningsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU

2001-2002 Ledamot av strategiska rådet för grundutbildning (STUR) vid SLU

2000-2001 Studierektor för forskarutbildningen vid veterinärmedicinska fakulteten, SLU.

2000 Koordinatorför ett intervjubaserat antagningssystem till veterinärprogrammet vid SLU.

1998- Europaspecialist (Diplomate) the European College of Veterinary Internal Medicine (Cardiology). Från 1999 ledamot av styrelsen för Cardiologispecialistgruppen, och mellan 2003 och 2006 ordförande av styrelsen för Cardiologispecialistgruppen samt ledamot av ECVIM Executive Committee. 1999 till 2006 ordförande av Education and Credential Committee.

1996-97 Ledamot av kommitteen för strategisk plannering av högre tjänster vidveterinärmedicinska fakulteten, SLU.

1993-1995, 2000-2001 Ledamot av forskarutbildningsnämnden vid veterinärmedicinska fakulteten, SLU

1992-1995, 2000-2001 Ledamot av forskarutbildningsrådet SLU

1996- Ledamot av styrelsen för European Society of Veterinary Cardiology (ESVC), 2007-2010President Elect och 2010-2013 President ESVC, 2013- Past President ESVC.

1991 – Medlem i European Society of Veterinary Medicine (ESVIM). 1998-2002 Ledamot avESVIM/ECVIM Permanent and Executive Congress Committee, 1998-2003 ledamot avScientific Congress Committee.

Sakkunnighetsuppdrag samt utvärderingar

Fakultetsopponent vid ett flertal disputationer samt sakkunnig vidtillsättande av Professurer i Sverige och i utlandet.

Granskare av ett flertal forskningsansökningar till ett flertal Svenska samt utländska bidragsgivare.

Granskare av vetenskapliga artiklar av följande tidskrifter: Journal of Cardiovascular Research, Journal of Veterinary Internal Medicine, Research in Veterinary Science, Veterinary Radiology and ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology, Acta Veterinaria Scandinavia, Journal of Feline Medicine and Surgery, Journal of Small Animal Practise, The Veterinary Journal.

Interaktion med industri och samhälle

Industri  

Senior Investigator i 4 internationella (multicenter) kliniska läkemedelsprövningar. Ordförande av programkommitteer för ett flertal internationella vetenskapliga konferenser arrangerade i samarbete med olika läkemedelsfäretag. Rådgivare till följandeorganisationer, företag och statliga verk:

Svenska Kenneklubben, Läkemedelsverket, Merial Inc., Orion Pharma, Boehringer-Ingelheim, CEVA sante Animale SA, PawPeds, samt ett flertal olika hund och kattklubbar.

Samhälle

Intervjuad av media rörande hälsofrågor hos hund och katt och aktuell forskning i nationell TV, nationell radio och press sedan1991 (>50 ggr). Presenterat forskningsresultat vid ett flertal tillfällen till allmänheten, hund och kattklubbar samt veterinärprofessionen. Arrangerat (och utfört) vidareutbildning av veterinärer i Sverige och i utlandet >50 kurser.

Key-note presentationer och inbjudna föreläsningar

>300 abstracts i Conference Proceedings av Internationella konferenser, inbjuden föreläsare ungefär 150 av dessa abstracts. Presenterat Keynote (State of the Art) presentationer 25 ggr.

Utmärkelser

1998 Pris av Kungliga Skogs och Lantbruksakademien för framstående doktorsavhandling

1997 Carl von Linne Priset av Kungliga Vetenskapssocieteten för framstående doktorsavhandling

1997 Hjalmar Håkansson stipendie av Svenska Veterinärförbundet för framståendedoktorsavhandling

2017 World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) International Award for Scientific Achievement

Handledning

Handledare till 12 doktorander, 4 som huvudhandledare och 8 som biträdande handledare. Förnärvarande handledare till 4 doktorander.

Publikationer i urval

Boswood A, Häggström J, Gordon SGG, Wess G, Stepien RL, Oyama MA, Keene BW, Bonagura JD, MacDonald KA, Patteson M, Smith S,  Fox PR, Sandersom K, Woolley R, Szatmari V, Menaut P, Church WM, O'Sullivan L, Jaudon JP, Kresken JG, Rush J, Barrett KA, Rosenthal SL, Saunders AB, Ljungvall I, Deinert M, Bomassi E, Estrada A, Fernandez Del Palacio MJ, Moise NS, Abbott JA, Fuji Y, Spier A, Luethy MW, Santilli RA, Uechi M, Tidholm A, Watson P. Effect of pimobendan in dogs with preclinical myxomatous mitral valve disease and cardiomegaly: The EPIC study  - A randomized clinical trial. J Vet Intern Med. 2016;30:1765-1779.

Häggström J, Andersson Å, Falk T, Nilsfors L, OIsson U, Kresken JG, Höglund K, Rishniw M, Tidholm A, Ljungvall I. Effect of body weight on echocardiographic measurements in 19 866 screened pure-bred cats with or without heart disease. J Vet Intern Med 2016;30:1601-1611.

Melin M, Rivera P, Arendt M, Elvers I, Murén E, Gustafson U, Starkey M, Sverdrup Borge K, Lingaas F, Häggström J, Saellström S, Rönnberg H, Lindblad-Toh K. Genome-wide analysis identifies germ-line risk factors associated with canine mammary tumours. PLOS Genetics 2016;12(5):e1006029.

Olsen LH, Birkegaard AC, Reimann MJ, Martinussen T, Mogensen C, Valentiner-Branth G, Rønn-Landbo M, Sørensen JL, Knold P, Koch J, Häggström J, Pedersen HD.

Evaluation of a breed scheme aiming at reducing the prevalence of myxomatous mitral valve disease in cavalier King Charles spaniels. J Vet Intern Med 2016; 30:63-68.

Forsberg S, Kierczak M, Ljungvall I, Merveille AC, Gouni V, Wiberg M, Lundgren Willesen J, Hanås S, Lequarré AS, Mejer Sørensen L, Tiret L, Momozawa Y, McEntee K, Seppälä E, Koch J, Battaille G, Lohi H, Fredholm M, , Chetboul V, Georges M, Häggström J, Carlborg Ö, Lindblad-Toh K, Höglund K. The Shepherds’ tale: a genome-wide study across 9 dog breeds implicates two loci for regulation of fructosamine serum concentrations in Belgian Shepherds. PloSOne 2015 13;10(5):e0123173.

Borgarelli M, Abbott J, Braz-Ruivo L, Chiavegato D, Crosara S, Lamb K, Ljungvall I,  Poggi M,  Santilli RA, Häggström J. Prevalence and prognostic significance of pulmonary hypertension in dogs with myxomatous mitral valve degeneration. J Vet Intern Med 2015:29;569-574.

Velikyan I, Rosenström U, Eriksson O, Ljungvall I, Häggström J, Sergio E, Antoni, G.

Synthesis and preclinical evaluation of 68Ga-labeled collagelin analogues for imaging and quantification of fibrosis. Nucl Med Biol 2014;41:728-736.

Häggström J, Lord PF, Höglund K, Ljungvall I, Kvart C, Hansson K. Comparison of short-term effects of pimobendan and benazepril on pulmonary transit times, cardiac dimensions and neuroendocrine profile in dogs with congestive heart failure due to myxomatous mitral valve disease. J Vet Intern Med 2013; 27: 1452-1462.

Häggström J, Boswood A, O'Grady M, Jöns O, Smith S,  Swift S, Borgarelli M, Gavaghan B,  Kresken, JG, Patteson M, Åblad B,. Bussadori CM, Glaus T, Kovacevic A, Rapp M, Santilli RA, Tidholm A, Eriksson A, Belanger CM, Deinert M,. Little C, Kvart C, French A, Rønn-Landbo M, Wess G, Eggertsdottir, O’Sullivan L, Schneider M, Lombard CW, Dukes-McEwan J, Willis R, Louvet A, DiFruscia R. Longitudinal analysis of quality of life, clinical, radiographic, echocardiographic, and laboratory variables in dogs with myxomatous mitral valve disease receiving Pimobendan or Benazepril: The QUEST study. J Vet Intern Med 2013; 27: 1441-1451.

Ljungvall I, Höglund K, Lilliehöök I, Oyama M, Tidholm A, Tvedten H, Häggström J. Serum serotonin concentration is associated with severity of myxomatous mitral valve disease. J Vet Intern Med 2013; 27:1105-1112.

FalkT, LjungvallI, ZoisNE, JönssonL, OlsenLH PedersenHD, HöglundK, Häggström J. Cardiac Troponin-I is predictive of myocardial arteriosclerosis and fibrosis in dogs with congestive heart failure due to myxomatous mitral valve disease. J Vet Intern Med. 2013;27:500-506.

Gandolfi B, Alhaddad H, Affolter KV, Brockman J, Häggström J, Joslin S, Koehne AL, Mullikin JC, Outerbridge CA, Warren WC, Lyons LA. To the root of the curl: a signature of recent selective sweep identifies a mutation that defines the Cornish Rex cat breed. PLoS One 2013:27;8:e67105.

Alhaddad H, Grahn RA, Gandolfi B, Mullikin JC, Cole SA, Gruffydd-Jones TJ, Häggström J, Lohi H, Longeri M, Lyons LA. Extent of Linkage Disequilibrium in the Domestic Cat, Felis catus, and its Breeds. PLoS One 2013;8(1):e53537

Philipp U, Vollmar A, Thomas A, Häggström J, Distl O. Multiple quantitative trait loci (QTL) are causing dilated cardiomyopathy in Irish wolfhounds. PLoS ONE. 2012;7(6):e36691

Ljungvall I. Höglund K, Carnabuci C, Tidholm A, HäggströmJ. Assessment of global and regional left ventricular volume and shape using reat-time three dimensional echocardiography in dogs with myxomatous mitral valve disease. J Vet Intern Med 2011;25: 1036-1043.

Busk Madsen M,Olsen LH, Häggström J, Höglund K, Ljungvall I, Falk T, Wess G, StephensonH, Dukes-McEwan J, Chetboul V, Gouni V, Proschowsky HF, Cirera S,Karlskov-Mortensen H, Fredholm M. Identification oftwo loci associated with development of myxomatous mitral valve disease in Cavalier King Charles Spaniels. Journal of Heredity 2011;102 Suppl 1:S62-S67.

Höglund K, Häggström J, Bussadori C, Kvart C. Aprospective cohort study of systolic ejection murmurs and the left ventricular outflow tract in boxer dogs during the growth period. J Small Anim Pract.2011;52:11-17.

Ljungvall I, Höglund K, Tidholm A, Olsen LH, Borgarelli M, Venge P, HäggströmJ. Cardiac troponin I is associated with severity of myxomatous mitralvalve disease, age, heart rate, and C-reactive protein in dogs. J Vet Intern Med 2010;24: 153-159

Bernay F, Bland JM, Häggström J, Baduel L, Combes B, Lopez A,Kalsatos V. Efficacy of Spironolactone on Survival in Dogs with Naturally occurring Myxomatous Mitral Valve Disease. J Vet Intern Med 2010:24; 331-341

Tidholm A, Westling AB, Höglund K, Ljungvall I, Häggström J. Comparisons of 3-, 2-Dimensional, and M-Modeechocardiographical methods for estimation of left chamber volumes in dogs with and without acquired heart disease. J Vet Intern Med 2010:24;1414-1420.

Eriksson M, von Euler H, Ekman E, Nordling K, Häggström J, Johansson J. Surfactant Protein C in Canine Pulmonary Fibrosis. J Vet Intern Med 2009;23: 1170-1174.

Meurs KM, Norgard M, Kuan M, Häggström J, Kittleson M. Analysis ofeight sarcomeric candidate genes for feline hypertrophic cardiomyopathy mutations in cats with hypertrophic cardiomyopathy. J Vet Intern Med.2009;23:840-843.

Atkins C, Bonagura JD, Ettinger SJ, Fox P, Gordon S, Häggström J, Hamlin RL, Keene BW, Luis-Fuentes V,Stepien R. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Valvular Heart Disease: ACVIM Connsensus Statement. J Vet Intern Med 2009;23:1142-1150.

Rivera P, Melin M, Biagi T, Fall T, Häggström J, Lindbladh-Toh, von Euler H. Mammary tumor development in dogs is associated with BRCA1 and BRCA2.Cancer Res. 2009;69:8770-8774.

Egenvall A, Nødtvedt A, Häggström J, Ström-Holst B, Möller L, Bonnett BN. Mortality of life-insured Swedish cats during 1999 to 2006: Age, breed, gender, and diagnosis. J Vet Intern Med 2009;23: 1175-1183.

Häggström J, Boswood A,O'Grady M, Jöns O, Smith S, Swift S, Borgarelli M, Gavaghan B, Kresken, JG, Patteson M, Åblad B,. Bussadori CM, Glaus T, Kovacevic A, Rapp M, Santilli RA, Tidholm A, Eriksson A, Belanger CM, Deinert M,. Little C, Kvart C, French A,Rønn-Landbo M, Wess G, Eggertsdottir, O'Sullivan L, Schneider M,. Lombard CW, Dukes-McEwan J, Willis R, Louvet A, DiFruscia R. Effect of Pimobendan or Benazepril Hydrochloride on Survival Times in Dogs with Congestive Heart Failure due to Naturally Occurring Myxomatous Mitral Valve Disease: the QUESTStudy . J Vet Intern Med 2008:22;1124-1135.

Moesgaard SG, Pedersen LG, Teerlink T, Häggström J, Pedersen HD. Neurohormonal and circulatory effects of short-term treatment with enalapril and quinapril in dogs with asymptomatic mitral regurgitation. J Vet Intern Med 2005;19: 712-719.

Kvart C, Häggström J, Pedersen HD,Hansson K, Eriksson A, Jarvinen AK, Tidholm A, Bsenko K, Ahlgren E, Ilves M,Ablad B, Falk T, Bjerkfas E, Gundler S, Lord P, Wegeland, G, Adolfsson E,Corfitzen J. Efficacy of enalapril for prevention of congestive heart failure in dogs with myxomatous valve disease and asymptomatic mitral regurgitation. J Vet Intern Med. 2002;16: 80-88

Cornell CC, Kittleson MD, Della Torre P, Häggström J, Lombard CW, Pedersen HD, Vollmar A, Wey A. Allometric scaling of M-modecardiac measurements in normal adult dogs. J Vet Intern Med 2004;18: 311-312.

Hansson K, Häggström J, Kvart C, Lord P. Leftatrial to aortic root indices using two-dimensional and M-mode echocardiography in cavalier King Charles spaniels with and without left atrial enlargement. Vet Radiol Ultrasound. 2002;43: 568-575.

Häggström J, Hansson K, Karlberg BE, Kvart C,Madej A and Olsson K. Effects of long-term treatment with enalapril orhydralazine on the renin-angiotensin-aldosterone system and fluid balance indogs with naturally acquired mitral valve regurgitation. Am J Vet Res1996:57;1645-1652.

Swenson L, Häggström J, Kvart C, and Juneja K. Relationship between parental cardiac status in Cavalier King Charles Spaniels and prevalence and severity of chronic valvular disease in offspring. J Am Vet Med Assoc 1996:208:2009-2012.

Häggström J, Hansson K, Kvart C and Swenson L. Chronic valvular disease in the cavalier King Charles spaniel in Sweden. Vet Rec 1992;131:459-553.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjursmedicin
Telefon: +4618672124
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala