CV-sida

Henrik Andren

Henrik Andren
Henrik Andréns forskning handlar om populations- och samhällsekologi hos stora rovdjur, speciellt lodjur. En del handlar varför reproduktion och dödlighet varierar mellan år och mellan områden och hur demografin påverkas av habitatval och social organisation hos lodjur. En annan del handlar om lodjuret som rovdjur och dess effekter på rådjur och ren. Inom renskötselområdet (i norra Sverige) har vi studerat hur lodjur och järv samexisterar, interaktionen mellan dem och deras totala påverkar på renar. I södra Sverige studerar vi lodjurets kolonisation, etablering och genetiska struktur. Forskningen har en tillämpad koppling som bl.a. innebär prognosmodeller för lodjurspopulationen vid olika förvaltningsstrategier.

Publikationer i urval

Chapron, G., Kaczensky, P., Linnell, J.D.C., von Arx, M., Huber, D., Andrén, H., et al. 2014. Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. - Science 346: 1517-1519

Andrén, H. and Liberg, O. 2015. Large impact of Eurasian lynx predation on roe deer population dynamics. - PLOS ONE DOI:10.1371

Johansson, Ö, McCarthy, T., Samelius, G., Andrén, H., Tumursukh, L. and Mishra, C. 2015. Snow leopard predation in a livestock dominated landscape in Mongolia. - Biological Conservation 184: 251-258

Aronsson, M., Low, M., López-Bao, J.V., Persson, J., Odden, J., Linnell, J.D.C. and Andrén, H. 2016 Intensity of space use reveals conditional sex-specific effects of prey and conspecific density on home range size. - Ecology and Evolution 6(9): 2957-2967

Lopez-Bao, J.V., Mattisson, J., Persson, J., Aronsson, M. and Andrén, H. 2016. Tracking neighbours promotes the coexistence large carnivores. - Scientific Report 6: 23198

Rauset, G.R., Andrén, H., Swenson, J.E., Samelius, G., Segerström, P., Zedrosser, A., and Persson, J. 2016. National parks in northern Sweden as refuges for illegal killing of large carnivores. -  Conservation Letters 9(5): 334-341.

Mattisson, J., Rauset, G.R., Odden, J., Linnell, J., Andrén H. and Persson, J. 2016. Predation or scavenging? Prey body condition influences decision-making in a facultative predator, the wolverine. - Ecosphere 7(8):e01407.

Johansson, Ö., Rauset, G.R., Samelius, G., McCarthy, T., Andrén, H., Tumursukh, L., and Mishra, C. 2016. Land sharing is essential for conserving snow leopards. - Biological Conservation 203: 1-7


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för viltekologi
Telefon: +46581697302, +46702184406
Postadress:
Inst. för Ekologi, Grimsö forskningsstation
739 93 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö