CV-sida

Håkan Olsson

Håkan Olsson
Professor i skoglig fjärranalys vid Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU.

Samverkan

Ledamot av Geodatarådet, utsedd av regeringen som representant för universitet och högskolor. Medlem i strygruppen för den nya nationella laserskanningen.

Bakgrund

Landskapsarkitekt SLU 1982. Studier i matematik, statistik, datavetenskap, geografi och fjärranalys vid Uppsala och Lunds universitet samt KTH 1977-1985. Skoglig doktor i fjärranalys, SLU, 1994.

Har varit medlem i flera forskningsråd och beredningsgrupper, bland annat Rymdstyrelsen fjärranalyskomittee; SJFR; arbetsgrupper för miljö och geovetenskap inom European Strategy forum for Reserach Infrastructures (ESFRI); Vetenskapsrådet Råd för Forskningens Infrastruktur (RFI, vice ordförande). Har även varit, eller är, medlem i internationella nätverk som GOFC-GOLD land cover implementation group; EARSeL grupp för skoglig fjärranalys (ordförande) samt styrelsen för ForestSAT konferenserna.

Handledning

Huvudhandledare för två doktorander i skoglig fjärranalys.