CV-sida

Håkan Olsson

Håkan Olsson

Samverkan

Ledamot av Geodatarådet, utsedd av regeringen som representant för universitet och högskolor. 

Medlem i strygruppen för den nya nationella laserskanningen.

Bakgrund

Landskapsarkitekt SLU 1982. Studier i matematik, statistik, datavetenskap, geografi och fjärranalys vid Uppsala och Lunds universitet samt KTH 1977-1985. Skoglig doktor i fjärranalys, SLU, 1994,

Har varit medlem i flera forskningsråd och beredningsgrupper, bland annat Rymdstyrelsen fjärranalyskomittee; SJFR; arbetsgrupper för miljö och geovetenskap inom European Strategy forum for Reserach Infrastructures (ESFRI); Vetenskapsrådet Råd för Forskningens Infrastruktur (RFI, vice ordförande). Har även varit, eller är, medlem i internationella nätverk som GOFC-GOLD land cover implementation group; EARSeL grupp för skoglig fjärranalys (ordförande) samt styrelsen för ForestSAT konferenserna.

Handledning

Huvudhandledare för två doktorander i skoglig fjärranalys.

 


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys
Telefon: +46907868376, +46705535701
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå