CV-sida

Claes Hellqvist

Arbetar som forskningsingenjör i olika barkborre- och snytbaggeprojekt. Under de senaste tio åren har arbetet varit inriktat på utveckling och uppföljning av olika metoder att skydda barrträdsplantor mot angrepp av snytbagge. Har sedan slutet av 1990-talet även en deltidstjänst som forskningsingenjör i en plantforskningsgrupp vid Högskolan Dalarna. Jag har då min arbetsplats i Vassbo mellan Falun och Borlänge.

Publikationer i urval

Nordlander, G., Hellqvist, C., Hjelm, K. 2016. Replanting conifer seedlings after pine weevil emigration in spring decreases feeding damage and seedling mortality. Scandinavian Journal of Forest Research http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2016.1186220  

Zas, R., Björklund, N., Nordlander, G., Cendán, C., Hellqvist, C. & Sampedro, L. 2014. Exploiting jasmonate-induced responses for field protection of conifer seedlings against a major forest pest, Hylobius abietis. Forest Ecology and Management 313: 212-223.

Nordlander, G., Hellqvist, C., Johansson, K. & Nordenhem H. 2011. Regeneration of European boreal forests: Effectiveness of measures against seedling mortality caused by the pine weevil Hylobius abietis. Forest Ecology and Management 262: 2354-2363. 

Nordlander, G., Nordenhem, H. & Hellqvist, C. 2009. A flexible sand coating (Conniflex) for the protection of conifer seedlings against damage by the pine weevil, Hylobius abietis. Agricultural and Forest Entomology 11:91-100.


Kontaktinformation