CV-sida

Annika Nordin

Annika Nordin
Jag forskar kring behandlingsteknik för hygienisering av avlopp och biologiskt avfall med målet att sluta näringskretsloppet från bord till jord och är specialiserad på hygienisering av avloppsfraktioner med ammoniak. Förhoppningar inför framtidens avloppsrening är att synen på vatten och sanitet ändras och att vi därmed bättre utnyttjar de resurser som finns i materialet.

Undervisning

Jag är kursansvarig och examinator för kursen Val av VA-system 10 hp och undervisar på tre andra grundutbildningskurser: Säker näring i kretslopp 10 hp;  Småskaliga VA-system 5 hp och Avfallshantering 5 hp. Kurserna handlar om system, processer (kompostering, urinsortering, mm.) och behandlingsteknik för återföring av växtnäring och andra resurser i avlopp och i organiskt avfall.

Forskning

Stor del av min forskning fokuserar på studier av avdödningen av sjukdomsframkallande organismer och indikatorer för dessa, i laboratoriestudier och i fältförsök där tidigare forskningsresultat tilllämpas i större skala. Dessa resultat används sedan för att modellera avdödning och relatera denna till kontrollerbara behandlingsparametrar med målet att utveckla behandlingstekniker som är billiga och robusta och som säkerställer en säker återföring av växtnäring. Genom deltagardrivna forskingsamarbeten med kommunala aktörer, lantbrukssektorn och olika intresseorganisationer kan forskning snabbare implementeras och vidareutvecklas att möta näringens behov. Utveckling av hygieniserings metoder och teknik kan bidra till att uppnå nationella miljömål kring återföring av näringsämnen samt globala utvecklingsmål för vatten och sanitet.

Bakgrund

Jag har en master i Biologi (2006) och doktorerade i ämnet teknologi med avhandlingen Ammonia sanitisation of Human Excreta - Treatment Technology for Production of Fertiliser

Handledning

Jag är biträdande handledare till tre doktorander: Nduhiu Githai, Kenyatta University; Jenna Senecal, SLU och för Prithvi Simha, SLU.

Publikationer i urval

Nordin A and Vinnerås B. Sanitising black water by auto-thermal aerobic digestion (ATAD) combined with ammonia treatment. 2015 Water Science & Technology 72(12) 2112-2121.

Fidjeland J, Nordin A, Pecson BM, Nelson KL and Vinnerås B. 2015. Modeling the inactivation of ascaris eggs as a function of ammonia concentration and temperature. Water Research 83 (2015) 153-160.

Nordin A, Olsson J and Vinnerås B. Urea sanitisation of anaerobically digested dewatered sewage sludge. 2015 Environmental Engineering Science. 32 (2) 86-94.

Nordin A, Niwagaba C, Jönsson H and Vinnerås B. Pathogen and indicator inactivation in source-separated human urine heated by the sun. 2013. Journal of water, sanitation and hygiene for development. (2013) 181-188.

Nordin A, Nyberg K, Vinnerås B. 2009. Inactivation of Ascaris eggs in source-separated urine and faeces by ammonia at ambient temperatures. Applied and Environmental Microbiology 75(3) 662-667


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Telefon: +4618671831
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala