CV-sida

Anders Lindhagen

Anders Lindhagen
Forskar, Undervisar och administrerar undervisning

Undervisning

Grundutbildningsansvarig vid institutionen för Skogsekonomis Uppsaladel

Forskning

Specialiserad på tätortnära skogsbruk.

Bakgrund

Jägmästare 1990

SkogD 1996


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: +4618673840, +46702115268
Postadress:
Institutionen för Skogsekonomi
Box 7060
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala