CV-sida

Agneta Egenvall

Agneta Egenvall

Presentation

Jag arbetar främst med forskning och viss del undervisning. Undervisningen inriktas på evidensbaserad veterinär medicin. Rent praktiskt innebär detta hur man som praktiserande veterinär håller sig uppdaterad med avseende den senaste utvecklingen på ett systematiskt sätt. För att praktisera detta väl krävs vana av att använda epidemiologiska begrepp (epidemiologi, läran om förekomst och riskfaktorer för sjukdom i populationer). I forskningen har jag utgått från databaser från bl a försäkringsbolaget Agria (hund, häst och katt), Svenska kennelklubben och Svensk Mjölk. Främst har data från Agria använts för att belysa sjukdomspanoramat hos hund, häst och katt, men även fokuserat på att kontrollera informationens tillförlitlighet i olika databaser.

Nu inriktar jag min forskning runt ffa hästens hållbarhet med särskilt fokus på rörelseapparaten. Hälta och asymmetri kan numera objektivt utvärderas genom att kvantifiera benens inbördes asymmetri med accelerometerbaserade system. Med sådana studerar vi hästens rörelsemönster, ffa på volt, intressant i många situationer från hältbedömning till dressyrridning. Ett särskilt intresseområde är hästryttar interaktion, där biomekaniska metoder kombineras med etologiska observationer, under ridning som i så hög grad som möjligt liknar "vanlig" ridning (den som ryttaren gör varje dag). Bland de biomekaniska metoderna som används är t ex höghastighetsfilmning, tygeltrycksmätning och användning av sk inertialmeasurement unit teknik aktuella. De senare mäter bl a accelerationer och vinkelhastigheter och kan t ex användas till att bestämma hästens gångart eller kroppsdelars inbördes vinklar. I de två senare fallen kan teknikerna användasäven ute i fält vilket på sikt möjliggör större epidemiologiska studier. Vid SLU sker seniort samarbete främst med Lars Roepstorff och Marie Rhodin.

Forskning

Träningsstrategier,underlagsanvändning, förlorade träningsdagar och skador på rörelseapparaten hos hopphästar. Hästens välfärd vid samling, inkluderar studier av ryttarens sits och tygeltryck. Utvärdering av tränings- och tävlingsunderlag inom hoppsporten. Hästens rörelsemönster - halt som ohalt.

Bakgrund

Veterinär1986, disputerade 1999, professor i veterinärmedicinsk epidemiologi 2011.

Publikationer i urval

Hagman R, Lagerstedt AS, Hedhammar Å, Egenvall A. 2011. A breed-matched case-control study of potential risk-factors for canine pyometra. Theriogenology. 15;75(7):1251-7.

Jönsson L, Dalin G, Egenvall A, Näsholm A, Roepstorff L, Philipsson J. 2011. Equine hospital data as a source for study of prevalence and heritability of osteochondrosis and palmar/plantar osseous fragments of Swedish Warmblood horses. Equine Vet J. 43, 695-700.

Wolff C, Stevenson M, Emanuelson U, Egenvall A, Lindberg A. 2011. Spatial patterns of recorded mastitis incidence and somatic cell counts in Swedish dairy cows: implications for surveillance.Geospat Health. 6:117-23.

Bergknut B, Egenvall A,  Hagman R,  Gustås P, Hazewinkel HAW, Meij BP, Lagerstedt A-S.2012. Incidence of intervertebral disk degeneration-related diseases and associated mortality rates in dogs J Am Vet Med Assoc. 240:1300-9.

Windahl U, Reimegård E, Holst BS, Egenvall A, Fernström L, Fredriksson M, Trowald-Wigh G, Andersson UG. 2012. Carriage of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius in dogs--a longitudinal study. BMC Vet Res. 23, 34

Lönnell C, Roepstorff L, Egenvall A. 2012.Variation in equine management factors between riding schools with high vs. low insurance claims for orthopaedic injury: A field study. Vet J. 193:109-113

Egenvall A, Eisersiö, M, Roepstorff L. 2012. Pilot study of behavior responses in young riding horses using 2 methods of making transitions from trot to walk. Journal of Veterinary Behavior7, 157-168

Wolff C, Stevenson M, Emanuelson U, Egenvall A, Lindberg A. 2011. Spatial patterns of recorded mastitis incidence and somatic cell counts in Swedish dairy cows: implications for surveillance.Geospat Health. 6:117-23

Gröndahl G, Hanche-Olsen S, Bröjer J, Ihler CF, Jäderlund KH, Egenvall A. 2012. Acquired equine polyneuropathy in Norway and Sweden: a clinical and epidemiological study. Equine Vet J Suppl. 2012 Dec;44 Suppl 43:36-44.

Lindahl S, Båverud V, Egenvall A, Aspán A, Pringle J. 2013.Comparison of Sampling Sites and Laboratory Diagnostic Tests for S. equi subsp. equi in Horses from Confirmed Strangles Outbreaks.J Vet Intern Med.Mar 25. doi: 10.1111/jvim.12063. [Epub ahead of print]

Rhodin M, Roepstorff L,Pfau T, Egenvall A. Influence of lungeing on head and pelvic movement asymmetry and compensatory effects in horses with induced lameness. Veterinary Journal (in press) 

Eisersiö M, Roepstorff L, Weishaupt MA, Egenvall A. Movements of the horse’s mouth in relation to the horse-rider kinematic variables. Veterinary Journal (in press)

Hernlund E, Egenvall A, Peterson ML, Mahaffey CA, Roepstorff L. Accelerations at hoof-surface impact for stride types and functional limb types relevant to show jumping horses. Veterinary Journal (in press)

Roepstorff, L, Egenvall, A. Comparison of microgyro-based measurements of equine cannon bone angles against a high speed video locomotion analysis system during treadmill locomotion Veterinary Journal (in press)

Jönsson L, Näsholm A, Roepstorff L, Egenvall A, Dalin G, Philipsson J. 2013. Genetic analysis of clinical findings at health examinations of young Swedish warmblood riding horses. Acta Vet Scand.55:22. doi: 10.1186/1751-0147-55-22.

Jönsson L, Roepstorff L, Egenvall A, Näsholm A, Dalin G, Philipsson J. Prevalence of clinical findings at examinations of young Swedish warmblood riding horses. Acta Vet Scand. 2013 Apr 18;55:34. doi: 10.1186/1751-0147-55-34.

Egenvall A, Tranquille CA, Lönnell AC, Bitschnau C, Oomen A, Hernlund E, Montavon S, Franko MA, Murray RC, Weishaupt MA, Weeren VR, Roepstorff L. Days-lost to training and competition in relation to workload in 263 elite show-jumping horses in four European countries. Prev Vet Med. 2013 Sep 30. doi:pii: S0167-5877(13)00291-2. 10.1016/j.prevetmed.2013.09.013.

Lönnell AC, Bröjer J, Nostell K, Hernlund E, Roepstorff L, Tranquille CA, Murray RC, Oomen A, van Weeren R, Bitschnau C, Montavon S, Weishaupt MA, Egenvall A. Variation in training regimens in professional showjumping yards. Equine Vet J. 2013 Jun 26. doi: 10.1111/evj.12126. [Epub ahead of print]


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671923
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala