CV-sida

Agneta Egenvall

Agneta Egenvall

Presentation

Jag arbetar främst med forskning och viss del undervisning. Undervisningen inriktas på evidensbaserad veterinär medicin. Rent praktiskt innebär detta hur man som praktiserande veterinär håller sig uppdaterad med avseende den senaste utvecklingen på ett systematiskt sätt. För att praktisera detta väl krävs vana av att använda epidemiologiska begrepp (epidemiologi, läran om förekomst och riskfaktorer för sjukdom i populationer). I forskningen har jag utgått från databaser från bl a försäkringsbolaget Agria (hund, häst och katt), Svenska kennelklubben och Svensk Mjölk. Främst har data från Agria använts för att belysa sjukdomspanoramat hos hund, häst och katt, men även fokuserat på att kontrollera informationens tillförlitlighet i olika databaser. Av flera anledningar är det nu svårare än förut att få tillgång till data från försäkringsbolag.

Jag har under en tid främst inriktat min forskning runt hästens hållbarhet med särskilt fokus på biomekanik. Hälta och asymmetri kan numera objektivt utvärderas genom att kvantifiera benens inbördes asymmetri med accelerometerbaserade system. Med sådana studerar vi hästens rörelsemönster, ffa på volt, intressant i många situationer från hältbedömning till dressyrridning. Ett särskilt intresseområde är hästryttarinteraktion, där biomekaniska metoder kombineras med etologiska observationer, under ridning som i så hög grad som möjligt liknar "vanlig" ridning (den som ryttaren gör varje dag). Bland de biomekaniska metoderna som används är t ex höghastighetsfilmning, tygeltrycksmätning och användning av sk inertial measurement unit teknik aktuella. De senare mäter bl a accelerationer och vinkelhastigheter och kan t ex användas till att bestämma hästens gångart eller kroppsdelars inbördes vinklar. I de två senare fallen kan teknikerna användas även ute i fält vilket på sikt möjliggör större epidemiologiska studier. 

Forskning

Ett aktuellt projekt är kartläggning av djurägares kostnader för veterinärvård. Projektets mål är att genomföra en omfattande analys av kostnaderna för veterinärvård för djurägare. Syftet är att noggrant kartlägga och förstå prissättningen inom veterinärvården, inklusive prisvariationer över tid. Detta ska leda till insikt om prissättningens komplexitet inom veterinärvårdssektorn. Redan 1996-2004 kunde vi konstatera att då konsumentprisindex ökade med 11%, ökade priset på en försäkring för veterinärvård på häst med 40% och utgiften för en häst som behandlades av veterinär med 61% (Egenvall A, Bonnett B N, Larsdotter S, Emanuelson U. 2008. Cost of veterinary care in insured Swedish horses 1997-2004. Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine. Proceedings Liverpool, UK, 26th-28th March 2008 Publisher: Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine. Pages: 27-42). Djurägarens perspektiv är av central betydelse i projektet, då det är känt att många djurägare upplever att veterinärvårdens priser är höga och att samma behandling kan variera i kostnad. Genom att analysera historiska prisförändringar kan vi bättre förstå de faktorer som har påverkat dessa förändringar och fastställa tidpunkter då prisökningar har inträffat.

Bakgrund

Veterinär 1986, disputerade 1999, professor i veterinärmedicinsk epidemiologi 2011.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: +4618671923
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: